لیست آزمایشات و آمادگی قبل از انجام آزمایشات

◄ لیست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه

Blood Test Results virtualdr.ir  

نام آزمایش

نام اختصاری

نمونه مورد نیاز

آمادگی قبل از انجام آزمایش

شمارش سلول های خون

CBC

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

شمارش رتیکولسیت ها

Retic

خون تام

نیاز به ناشتایی نمی باشد

تعیین گروه خون

 A، B، O  و  Rh

BGRH

خون تام

نیاز به ناشتایی نمی باشد

فاکتور انعقادی

PT

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

(در صورتی كه داروهای ضد انعقاد مصرف می‌كنید حتماً پزشك را در جریان قرار دهید)

آزمایشات انعقادی

PTT

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سدیمانتاسیون گلبول قرمز

ESR

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

لام خون محیطی

PBS

خون مویرگی

(نوک انگشت)

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

زمان انعقاد خون

BT

خون مویرگی

(لاله گوش)

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

زمان خونریزی

CT

خون تام

ناشتایی و آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بررسی آزمایشگاهی مدفوع

S/E

مدفوع

ناشتایی و آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بررسی باکتری بیماریزا در مدفوع

S/C

مدفوع

ناشتایی و آمادگی خاصی احتیاج ندارد

وجود خون در مدفوع

OB

مدفوع

رژیم غذایی و دارویی

آنالیز ادرار

U/A

ادرار

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کشت ادرار

U/C

ادرار

نمونه ادرار صبحگاهی با رعایت شرایط استریل

مایع منی

Semen

مایع منی

3-5 روز پرهیز از نزدیکی و انزال -

عدم مصرف دارو – نداشتن تب

پروتئین کامل سرم

Total.pr

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آلبومین

Albumin

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کراتین فسفوکیناز

CPK

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

لاکتات دهیدروژناز

LDH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ارزیابی طولانی مدت قند خون

با هموگلوبین

Hb A1C

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری کراتین ادرار

ادرار24ساعته Cr

ادرار

جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت

اندازه گیری پروتئین ادرار

ادرار24ساعته Pr

ادرار

جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت

اندازه گیری اسید اوریک ادرار

ادرار24ساعتهU.acid

ادرار

جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت

اندازه گیری سدیم ادرار

ادرار24ساعته Na

ادرار

جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت

اندازه گیری پتاسیم ادرار

ادرار24ساعته K

ادرار

جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت

قند خون ناشتا

FBS

خون تام

- 8 ساعت ناشتایی

- در مورد مصرف دارو صبح روز آزمایش و

طی دو ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ نماید.

اندازه گیری آنزیم های کبدی

SGOT ( AST )

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری آنزیم های کبدی

SGOT ( ALT )

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری آنزیم های کبدی

ALK

خون تام

ترجیحاً 8 ساعت ناشتا

اسید اوریک

Uric acid

خون وریدي بازو

ترجیحاً صبح 8 ساعت ناشتا

قند2 ساعته بعد از صبحانه

2hpp

خون تام

مصرف دارو

قند 4 ساعت بعد از ناهار

BS 4pm

خون تام

مصرف دارو

قند 6 ساعت بعد از ناهار

BS 6pm

خون تام

مصرف دارو

تست تحمل گلوکز (75گرم)

GTT

خون تام

عدم مصرف دارو و غذا بجز آب

در طی انجام آزمایش

تست تحمل گلوکز (50گرم)

GCT

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اوره خون

Urea

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کراتین خون

Cr

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تری گلیسیرید

TG

خون تام

14-12 ساعت ناشتا

کلسترول

Cholesterol

خون تام

12-8 ساعت ناشتا

کلسترول خوب

HDL

خون تام

12-8 ساعت ناشتا

کلسترول بد

LDL

خون تام

12-8 ساعت ناشتا

اندازه گیری سدیم خون

Na

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری پتاسیم خون

K

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری کلسیم خون

Ca

خون تام

ترجیحاً 8-6 ساعت ناشتا

اندازه گیری فسفر خون

P

خون تام

ترجیحاً 8-6 ساعت ناشتا

اندازه گیری آهن خون

Fe

خون تام

10-8 ساعت ناشتا - نمونه صبحگاهی

- قطع مصرف دارو 3 روز

اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن

TIBC

خون تام

10-8 ساعت ناشتا - نمونه صبحگاهی

- قطع مصرف دارو 3 روز

بیلی روبین مستقیم

Bili T

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بیلی روبین غیرمستقیم

Bili D

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کومبس مستقیم

Direct Coombs

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کومبس غیرمستقیم

Indir – coombs

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

پروتئین واکنشگر C

CRP

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

فاکتور روماتوئید

RF

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تب مالت

2ME

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

کمبس رایت

Coombs Wright

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ویدال

سرولوژی بیماری حصبه

و شبه حصبه

Widal

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سرولوژی تیتر

تشخیص تب روماتیسمی

و گلومرولونفریت حاد

ASO

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

باکتری ترپونماپالیدوم(سفلیس)

VDRL

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

پروستات

PSA

خون تام

عدم معاینه مقعدی حداقل 5 ساعت

قبل از آزمایش

سرخجه

Rub  Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سرخجه

Rub  Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سرخجه

H.P  Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ایدز

HIV

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

رایت

Wright

نمونه خون وریدی

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هپاتیت

HBS Ag

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی هپاتیت

HBS Ab

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ویتامین دی

Vit D3(1,25)

خون تام

قطع مصرف دارو – 3 روز

میکروآلبومین

Micro Alb

ادرار

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری تیتر هورمون بتا

( بارداری )

Beta titter

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری هورمون بتا

( بارداری )

Beta

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اندازه گیری ذخیره آهن

Ferretin

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تیروئید

T3

خون تام

قطع مصرف دارو – ترجیحاً 6-4 ساعت ناشتا

تیروئید

T4

خون تام

قطع مصرف دارو – ترجیحاً 6-4 ساعت ناشتا

تیروئید

TSH

خون تام

قطع مصرف دارو – ترجیحاً 6-4 ساعت ناشتا

تست سرطان دهانه رحم

( پاپ اسمیر )

LBC

ترشحات واژن

با نظر پزشک

شناسایی اختلالات عملی

و تغییرات ساختاری بافت ها

پاتولوژی

انتقال نمونه برداشته شده به آزمایشگاه

بررسی عفونت

و سلول های بدخیم

ترشحات سینه

ترشحات نوک سینه

استحمام – عدم تحریک سینه

بررسی سلول های بدخیم

سیتولوژی ادرار

ادرار

نمونه دوم ادرار صبحگاهی– نمونه اول دفع شود – مصرف آب فراوان – نمونه گیری

هورمون فولیکول

FSH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

زمان تخمک گذاری

LH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

پرولاکتین

PRL

نمونه خون وریدی

  نمونه حداكثر 3 تا 4 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب شامگاهی گرفته شود

– یک روز پرهیز از نزدیکی و تحریکات جنسی

لیستریا

Listeria  Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

لیستریا

Listeria  Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اسهال مزمن(سوء جذب)

TTG (Ig A)

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

اسهال مزمن(سوء جذب)

TTG (Ig G)

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون رشد

 قبل تزریق

خون تام

نمونه صبحگاهی – 8 صبح

– قبل از تزریق دارو

هورمون رشد

 بعد تزریق

خون تام

 نمونه صبحگاهی – 8 صبح

– 2 ساعت بعد از تزریق دارو

آنتی بادی IgG  تبخال

HSV Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی IgM  تبخال

HSV Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی  

(تشخیص سندرم آنتی فسفولپید)

Anti phospholipid

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی  علیه کاردیولیپین

Anti cardiolipin

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بروسلا (تب مالت)

Brucella

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی ژن هپاتیت B

HBe Ag

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی هپاتیت B

HBe Ab

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هپاتیت A

HAV

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بیماری ژنتیکی بتا تالاسمی

Hb A2

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ویروس واریسلا زوستر

V.Z.V

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی تيروگلوبولين

Anti Thyroglobulin

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تيروگلوبولين

Thyroglobulin

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آلرژی

IgE

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی ها

Ig G* Ig A* Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هلیکوباکتر مدفوع

H.P in stool

مدفوع

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تشخیص کرم سنجاقی

اسکاچ تست

مدفوع

نمونه صبحگاهی

منیزیم

Mg

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

زینک

Zn

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

لیتیم

لیتیم

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

بررسی انواع هموگلوبین

هموگلوبین الکتروفورز

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون آنتی مولرین

AMH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

ACTH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

ویروس اپستین بار

EBV

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون مردانه آزاد

Free Test

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آلفا فیتو پروتئین

AFP

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هپاتیت C

HCV

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد

Free PSA

خون تام

 عدم معاینه مقعدی

حداقل 5 ساعت قبل از آزمایش

آنتی بادی پروتئینی

ANA

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی ضد DNA

Anti  DNA

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون پاراتیروئید

PTH

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آرتریت روماتوئید

Anti ccp

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتي بادي IgG توكسوپلاسما

TOXO Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتي بادي IgM توكسوپلاسما

TOXO Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتي بادي هپاتیت B

HBC Ab

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هلیکوباکتر

H.P Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هلیکوباکتر

H.P Ig A

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تعیین سرطان

CEA

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی CMV

CMV Ig G

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

 آنتی بادی CMV

CMV Ig M

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تست کمپلمان CH50

CH 50

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی ژن سرطانی 3-15

CA 15-3

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی ژن سرطانی 125

CA 125

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی بادی پراکسیداز ضد تیروئید

Anti TPO

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سیستم کمپلمان

C3*C 4

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

آنتی ژن سرطانی 9-19

CA 19-9

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تعیین سطح DHEAS در خون

DHEA

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

17 -هیدروکسی پروژسترون

17-OH progestron

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

پروژسترون

progestron

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

استریول

Estriol

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

استرادیول یا استروژن

Estadiol-Estrogen

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

برداشت تری یدوتیرونین

T3 uptake

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون تیروئید

Free T3

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

هورمون تیروکسین

Free T4

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تستسترون

Test

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سایرتومورمارکرها

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

سایرهورمون ها

خون تام

آمادگی خاصی احتیاج ندارد

تستهای غربالگری

خون تام

 2 ساعت ناشتایی همراه با سونوگرافی NT

سل فری DNA (NIPT)

Cell Free DNA

خون تام

 حتماً صبحانه میل شود – همراه با آب فراوان

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

Mehrad pathobiology lab