نمونه گیری در منزل

 

نمونه گیری در منزل

 جهت رفاه حال بیمارانی که قادر نیستند برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایند، سرویس خونگیری در منزل فراهم می گردد.

جهت هماهنگی برای انجام خونگیری در منزل، لطفاً با شماره تلفن 08632212047 و یا 08632210879 تماس حاصل فرمایید.

 

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

Mehrad pathobiology lab