مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

مصرف آب مانعی ندارد

-از مصرف زياد غذاهاي پروتئيني و چربي و قند قبل از شروع ناشتائي پرهيز كنيد -در مورد داروهاي مصرفي با پزشك خود يا ازمايشگاه تماس بگيريد

آزمایشهای متفرقه

این آزمایشها شامل  ، توبرکولین تست ، بررسی ضایعات از نظر قارچ و … می باشد.