مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

آزمایشهای متفرقه

این آزمایشها شامل  ، توبرکولین تست ، بررسی ضایعات از نظر قارچ و … می باشد.

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :