مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

حروف اختصاری آزمایشات

FBS قند خون ناشتا
MCHC غلظت متوسط هموگلوبین
WBC شمارش گلبول های سفید
RBC شمارش گلبول های قرمز
HB هموگلوبین
HC هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز در خون)
HCV حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT شمارش پلاکت ها
PTE درصد پلاکت ها
MPV حجم متوسط پلاکت ها
MCH وزن متوسط هموگلوبین
MCV حجم متوسط هموگلوبین
M/E نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA تجزیه کامل ادرار(PH،رنگ،بو،توده های متراکم)
TG تری گلیسیرید(چربی که باعث رسوب در رگ ها و عروق می شود)
HCG تست حاملگی

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :