بیوشیمی

اشتراک گذاری پست

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on print

در این بخش آزمایشهای قند ، اوره ، کراتی نین ، کلسترول ، تری گلیسیرید ، اسید اوریک ، بیلی روبین( DوT) ،کلسیم ، فسفر، پروتئین ، آلبومین ، Na-k ،SGOT، SGPT،  AIP،  LDH  و کلیه تستهای بیوشیمی خون ،ادرار،مایعات و ….  انجام می شود.

بیوشیمی را می توان علم اساس حیات  تعریف کرد(به زبان یونانیbioیعنی«حیات»).سلول واحد ساختاری سیستم های زنده است.بنابراین بیوشیمی را می توان علم ترکیبات شیمیایی سلول های زنده و واکنش ها و فرآیندهایی که این ترکیبات متحمل می شوند،نیز توصیف نمود.بر طبق این تعریف ،بیوشیمی عرصه های عظیمی از زیست شناسی سلولی،زیست شناسی مولکولی و ژنتیک مولکولی را در بر می گیرد.

هدف بیوشیمی توصیف و توضیح همه فرآیندهای شیمیایی سلول های زنده ،در سطح مولکولی ،است.

 

نمایش پست های بیشتر

حروف اختصاری آزمایشات

FBS قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط هموگلوبین WBC شمارش گلبول های سفید RBC شمارش گلبول های قرمز HB هموگلوبین HC هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز

بیماری های کلیه

– آسیب حاد کلیه (AKI): وقفه ناگهانی در کارکرد کلیه را نارسایی حاد کلیه یا آسیب کلیه می گویند. عواملی نظیر خونریزی شدید، کم آبی

تمامی حقوق وبسایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد می باشد©