مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

برنامه واکسیناسیون کودک

-بعد از تولد و قبل از مرخص شدن از بیمارستان:
واکسن ب ث ژ (BCG)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی هپاتیت B

-2 ماهگی:
واکسن پنج گانه تزریقی
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

-4 ماهگی:
واکسن پنج گانه
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)
واکسن تزریقی فلج اطفال

-6 ماهگی:
واکسن پنج گانه تزریقی
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

-12 ماهگی:
واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)

-18 ماهگی:
واکسن سه گانه، واکسن MMR
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

-4 تا 6 سالگی:
واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)
واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :