مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

بیوشیمی

در این بخش آزمایشهای قند ، اوره ، کراتی نین ، کلسترول ، تری گلیسیرید ، اسید اوریک ، بیلی روبین( DوT) ،کلسیم ، فسفر، پروتئین ، آلبومین ، Na-k ،SGOT، SGPT،  AIP،  LDH  و کلیه تستهای بیوشیمی خون ،ادرار،مایعات و ….  انجام می شود.

بیوشیمی را می توان علم اساس حیات  تعریف کرد(به زبان یونانیbioیعنی«حیات»).سلول واحد ساختاری سیستم های زنده است.بنابراین بیوشیمی را می توان علم ترکیبات شیمیایی سلول های زنده و واکنش ها و فرآیندهایی که این ترکیبات متحمل می شوند،نیز توصیف نمود.بر طبق این تعریف ،بیوشیمی عرصه های عظیمی از زیست شناسی سلولی،زیست شناسی مولکولی و ژنتیک مولکولی را در بر می گیرد.

هدف بیوشیمی توصیف و توضیح همه فرآیندهای شیمیایی سلول های زنده ،در سطح مولکولی ،است.

 

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :