حروف اختصاری آزمایشات

FBS قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط هموگلوبین WBC شمارش گلبول های سفید RBC شمارش گلبول های قرمز HB هموگلوبین HC هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز در خون) HCV حجم متوسط گلبول های قرمز HCH مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز R.D.W ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز PLT شمارش پلاکت ها PTE درصد […]

تست تشخیص حساسیت

یکی از تست هایی که در آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد انجام می گردد تست تشخیص حساسیت می باشد. گاهی بدن به مواد خارجی غیر مضر یا کم ضرر برای بدن مثل گرده گل، موی حیوانات و… واکنش های اغراق آمیزی نشان می دهد که به این حالت حساسیت می گوییم. آسم، تب یونجه و حساسیت های […]

نمونه گیری خون در ماه رمضان

برای بسیاری از افرادی که بنا به درخواست پزشک خود باید آزمایشات پزشکی انجام دهند ، نمونه گیری خون در ماه رمضان و موارد شرعی آن جای سوال داشته باشد. اینکه چطور می توانند هم روزه دار باشند و هم از آن ها نمونه گیری خون انجام شود. ولی با پرسش های انجام شده از مراجع تقلید و بنا […]