مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

ایمونولوژی وهورمون شناسی

آزمایش‌های هورمونی و ایمونولوژی در این آزمایشگاه به شکل روزانه و هفتگی و به روش زیر انجام می گردد :

* Enzyme Linked Immunoab Sorbent Assay (Elisa)

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :