مسئول فنی : دکتر فاطمه سرمدی
متخصص آسیب شناسی تشخیصی و بالینی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهراد

انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی

" وقتی می توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست "

اراک، خ شهید بهشتی، چهار راه هلال احمر، ساختمان غدیر

امواج گوشی

امواج گوشی میتواند باعث:

افزایش احتمال تومورمغزی آلزایمر و پارکینسون  سردرد ، فراموشی، افسردگی  اختلال خواب و داغی مغز میشوداثر موبايل بر گوش انسان در دراز مدت به صورت احساس اصوات اضافي تاييد شده است. عموما توافق هايي بر اين امر وجود دارد كه انرژي فركانس راديويي باعث انبساط بافت هاي مغز مي شود كه ناشي از تغييرات حرارت كوچك اما سريع بافت ها است.اين امر باعث ايجاد امواج فشاري مي شود كه از طريق جمجمه به گوش دروني فرستاده مي شود، جايي كه گيرنده هاي حساس صوتي در آن جا قرار دارند. به اين ترتيب، اثر حرارتي موبايل بر گوش انسان در دراز مدت و به صورت احساس اصوات وز وز، ‌هيس هيس يا تق تق تاييد مي شود.

تاثير امواج تلفن همراه بر كودكان:

كودكان بيشتر در معرض خطر امواج تلفن همراه هستند. كودكان به علت سيستم عصبي در حال رشد و جذب انرژي بيشتر از ناحيه سر، بيشتر در معرض خطر امواج تلفن همراه هستند و بايد كودكان را از استفاده زياد از تلفن همراه برحذر داشت.

اشتراک گذاری پست :

نمایش پست های بیشتر :